BEGELEIDING BIJ VERZUIM & REINTEGRATIE


Voor de ondernemers zorgen wij voor een vaste bedrijfsarts en de verzorging van algemene gezondheids- en personeelsuitkeringen. Een zieke medewerker kan bij ons terecht voor de begeleiding van het verzuim; van de eerste ziektedag tot en met de re-integratie. 

 

Bij onze verzuimbegeleiding staat het spoedig en verantwoord terugkeren naar werk centraal. Wij handelen pro-actief en zetten in op het activeren van de medewerker. De klant staat centraal en daarom bieden wij maatwerk. Binnen de twee vormen van verzuimbegeleiding die wij bieden is er de ruimte om de dienstverlening aan te passen op uw wensen. 

Du Gardijn:
dé deskundige
voor optimale verzuimbegeleiding

EIGEN REGIE

DE ONDERNEMER AAN ZET...

 

Verzuim is een gedeelde verantwoordelijkheid van de medewerker en leidinggevende.  Het is aan beide partijen om zorg te dragen voor preventie van verzuim, een juiste handelswijze bij ziekte en het zetten van haalbare stappen bij re-integratie. Dit kan zonder ondersteuning van een derde partij. En ook kan het erg prettig zijn om advies en deskundigheid te krijgen voor een optimale verzuimbegeleiding. 

 

Du Gardijn kan deze deskundige zijn! Binnen 'Eigen Regie' zetten wij onze deskundige medewerkers in op het stimuleren van de regie van de klant. Hierbij is de klant zelf verantwoordelijk voor het bewaken van de verplichtingen rondom de Wet Verbetering Poortwachter. Wij adviseren op verzoek van de klant en met als uitgangspunt een spoedige en verantwoorde terugkeer naar werk. 

"Wij nemen u het werk graag uit handen"

ONTZORG COMPLEET

DU GARDIJN AAN ZET...

 

Du Gardijn ontzorgt! Wij zorgen voor de verzuimbegeleiding en u kunt erop vertrouwen dat u niet voor verrassingen komt te staan. 

 

Wij bewaken alle termijnen en de inspanningsverplichtingen van alle partijen tijdens het verzuimproces. Zo kunt u doen waar u goed in bent! Du Gardijn zorgt voor de wetstechnische zaken en u kunt zich bezig houden met het bedrijf. 

Bellen

Mailen

Facebook

LinkedIn

Zoeken